Wikipedia: Giả sử thiện chí

Article

May 22, 2022

Giả định về đức tin tốt là một nguyên tắc cơ bản của Wikipedia. Vì bản chất làm việc trong Wikipedia cho phép tất cả mọi người biên tập và chỉnh sửa bài viết, nên tôi cho rằng mọi người ở đây đang cố gắng giúp xây dựng Wikipedia. Nếu tuyên bố này là sai, dự án Wikipedia sẽ thất bại ngay từ đầu. Nếu bạn phát hiện ra sai lầm của người dùng và họ có ý giúp đỡ, hãy sửa sai mà không chỉ trích thủ phạm. Khi bạn không đồng ý với ai đó, hãy nhớ rằng họ có thể nghĩ rằng họ đang giúp Wikipedia trong công việc của họ. Sử dụng các trang thảo luận để giải thích vị trí của bạn và cho người khác cơ hội để giải thích về họ. Điều này có thể giải thoát cho chúng ta tất cả những hiểu lầm không cần thiết. Hãy kiên nhẫn với những người dùng mới và đừng hành hạ họ. Người dùng mới thường không quen thuộc với văn hóa và kinh doanh của Wikipedia. Ban đầu bạn có thể hiểu hành động của họ là hành động phá hoại và không tôn trọng các nguyên tắc và giá trị của cộng đồng Wikipedia. Điều tự nhiên là một số người dùng mới nghĩ rằng một trong những chính sách lâu đời của Wikipedia nên được thay đổi để phù hợp với trải nghiệm của chính họ. Mặt khác, những người dùng mới khác có nhiều ý tưởng và kinh nghiệm quan trọng có thể được tôn trọng rộng rãi giữa các thành viên của cộng đồng. Giả sử thiện chí là một ý định, không phải là một hành động. Những người tốt thường mắc sai lầm, và nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn họ khi họ mắc phải sai lầm. Đừng hành động như thể sai lầm mà họ đã gây ra là không thể tha thứ. Đúng, nhưng không khiển trách. Khi bạn không đồng ý với một số người dùng về một chủ đề, điều đó không có nghĩa là họ muốn phá bỏ dự án. Việc buộc tội người khác không có thiện ý tự bản chất là "không cho là có thiện ý".

Chủ đề liên quan

Wikipedia: Quy tắc thảo luận Wikipedia: Giả sử có đức tin xấu Wikipedia: Giả định trí thông minh của người khác