Khartoum

Article

May 17, 2022

Khartoum là một thành phố ở Sudan và là thủ phủ của Tổng cục Khartoum, một thành phố do người Ai Cập xây dựng ở Sudan vào năm 1822 trên bờ bắc của sông Nile xanh khi nó gặp sông Nile trắng. Nó đã bị phá hủy vào năm 1885 vào thời điểm diễn ra cuộc cách mạng Mahdist, và nó được quy hoạch lại vào năm 1898. Những cây cầu trên sông Nile nối nó với Khartoum North và Omdurman. Trụ sở chính của Đại học Sudan (Cao đẳng Gordon Zaman) và một chi nhánh của Đại học Cairo Ai Cập.

Xem một cây vĩ cầm

Bang Khartoum

Nguồn và tài liệu tham khảo

Bách khoa toàn thư văn hóa, Franklin Press and Publishing Corporation, New York