Muharram (tháng)

Article

May 17, 2022

Muharram hay Muharram (Muharram) là tháng đầu tiên của năm âm lịch hay còn gọi là lịch Hijri.

Từ nguyên

Bởi vì người Ả Rập ngăn cấm cuộc chiến tranh Quraysh trong tháng này.

Liên kết bên ngoài

Muharram - Hình ảnh và bản ghi âm thanh và video trên Wikimedia Commons Muharram trên Quora - Quora Tháng Muharram là ID của Chương trình Freebase cho Kiến thức Miễn phí Tháng của Muharram là số nhận dạng cho tệp thẩm quyền tích hợp

Nguồn