برموده

Article

May 17, 2022

Bản mẫu: Fix / category Bermuda là tháng cuối cùng trong năm Coptic (Ai Cập), trong lịch Gregory và Piji từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5. Đây là tháng thứ tư của mùa trồng trọt ở Ai Cập cổ đại, khi lũ sông Nile rút đi, và mùa màng bắt đầu phát triển trên đất Ai Cập. Tên của ông là quỷ thần (Ronuda), là vị thần của mùa màng theo người Ai Cập cổ đại. Như tháng: - Baramouda gõ cột.