Bashans

Article

May 17, 2022

Bashans (tiếng Coptic: Ⲡⲁ ϣ ⲟⲛⲥ), là tháng thứ chín của năm Coptic (Ai Cập), và Baiji từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 theo lịch Gregory. Tháng Bashans cũng là tháng đầu tiên trong Shemu (mùa thu hoạch) ở Ai Cập cổ đại, khi người Ai Cập bắt đầu gặt (thu hoạch) mùa màng từ tất cả các cánh đồng ở Ai Cập. Tên của tháng này bắt nguồn từ Bakhonsu, vị thần bóng tối của người Ai Cập cổ đại, vì nó giúp xóa bỏ bóng tối, và trong thời gian của nó, ngày dài hơn đêm. Như tháng: "Bashans quét sạch ghet." Nổi tiếng với: "Nabq Bashans".