Ngân hàng Ai Cập

Article

May 17, 2022

Các ngân hàng hoạt động ở Ai Cập đến tháng 2 năm 2021

Các ngân hàng đã đăng ký với Ngân hàng Trung ương Ai Cập

1 Ngân hàng Ai Cập 2 Ngân hàng Quốc gia Ai Cập 3 Ngân hàng đất đai Ả Rập Ai Cập 4 Ngân hàng Nông nghiệp Ai Cập 5 Ngân hàng Phát triển Công nghiệp 6 Ngân hàng Cairo 7 Ngân hàng Thống nhất (Ai Cập) 8 Alex Bank 9 Medbank (trước đây là Ngân hàng Phát triển Misr Iran) 10 Ngân hàng Quốc tế Thương mại CIB 11 Ngân hàng thương mại Maroc Ngân hàng Wafa 12 Ngân hàng Công ty Ngân hàng Quốc tế Ả Rập 13 Ngân hàng Blom (Ngân hàng ABC đang mua lại) 14 Credit Agricole 15 Emirates NBD Ngân hàng kênh đào 16 Suez 17 Ngân hàng Quốc gia Qatar Al Ahli 18 Ngân hàng Đầu tư Ả Rập 19 Ngân hàng Quốc gia Kuwait 20 Bank Audi (đang hoàn tất quá trình mua lại First Abu Dhabi Bank) 21 Ahli United Bank 22 Ngân hàng Hồi giáo Faisal của Ai Cập 23 Ngân hàng Nhà và Phát triển 24 Ngân hàng Baraka 25 Ngân hàng Quốc gia Kuwait 26 Ngân hàng Hồi giáo Abu Dhabi 27 Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi 28 Ngân hàng Vùng Vịnh Ai Cập 29 Ngân hàng Quốc tế Ả Rập Châu Phi 30 HSBC 31 Công ty Cổ phần Ngân hàng Ả Rập ABC 32 Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Ai Cập 33 Ngân hàng Quốc tế Ả Rập 34 Ngân hàng đầu tiên ở Abu Dhabi 35 Ngân hàng TP. 36 Ngân hàng Ả Rập 37 Ngân hàng Mashreq 38 Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp (hoạt động kinh doanh của nó đang được thanh lý ở Ai Cập)

Các ngân hàng có luật pháp đặc biệt

39 Ngân hàng Đầu tư Quốc gia Ai Cập, trực thuộc Bộ Kế hoạch, Theo dõi và Cải cách Hành chính Ngân hàng Xã hội 40 Nasser, trực thuộc Bộ Đoàn kết Xã hội

Tài liệu tham khảo

Danh sách các ngân hàng đã đăng ký với Ngân hàng Trung ương Ai Cập