Đài tưởng niệm giải phóng Sinai

Article

May 17, 2022

Ngày Giải phóng Sinai là ngày Ai Cập thu hồi vùng đất Sinai từ Israel theo hiệp ước Trại David và sau khi người lính Israel cuối cùng rút khỏi nó, và nó rơi vào ngày 25 tháng 4 hàng năm. Trong đó, toàn bộ vùng đất Sinai đã được thu hồi, ngoại trừ thành phố Taba, mà Ai Cập sau đó đã thu hồi trên cơ sở trọng tài quốc tế vào ngày 15 tháng 3 năm 1989, trong đó việc giải phóng hoàn thành khi cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Hosni Mubarak nâng người Ai Cập lên. cờ trên Taba. Hôm nay là một ngày lễ chính thức cho các cơ quan chính thức và lợi ích của chính phủ Ai Cập.

Xem một cây vĩ cầm

Chiến tranh tháng Mười

Nguồn