Dhul-Hijjah

Article

May 23, 2022

Dhul-Hijjah là tháng của năm âm lịch hoặc lịch Hijri. Trong tháng này, người Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca Vào ngày thứ chín của tháng, nó sẽ là Ngày của Arafat, khi những người hành hương lên núi Arafat, và những người Hồi giáo còn lại không tham gia cuộc hành hương phải nhịn ăn, và ăn chay mười ngày đầu tiên của tháng này được coi là một năm và ăn chay tự nguyện, ngày quan trọng nhất của lễ Hajj, và ngày thứ mười của tháng vẫn là Eid al-Adha.

Từ nguyên

Nó được gọi như vậy vì người Ả Rập sẽ thực hiện cuộc hành hương ở đó.