Năm mới của người Hồi giáo

Article

May 17, 2022

Năm mới của người Hồi giáo là ngày theo lịch của người Hồi giáo và rơi vào ngày đầu tiên của tháng Muharram. Năm mới Hồi giáo là một ngày lễ chính thức ở một số quốc gia Hồi giáo. Ngày Hijri được Caliph Omar Ibn Al-Khattab áp dụng vào năm 17 AH. Lịch Hijri phụ thuộc vào việc xác định số ngày trong tháng dựa trên tuổi của mặt trăng và do đó nó ngắn hơn từ 11 đến 12 ngày so với năm mặt trời, và đó là lý do tại sao Shahla Muharram đến vào các mùa hoặc các mùa khác nhau trong năm Gregorian.

Xem một cây vĩ cầm

Lịch Hejri Sự ra đời của nhà tiên tri

Nguồn