Rushdi Abaza

Article

May 17, 2022

Rushdi Abaza (3 tháng 8 năm 1926 - 27 tháng 7 năm 1980) là một diễn viên người Ai Cập, anh có cha là người Ai Cập và mẹ là người Ý. Cha anh là Saeed Baghdadi Abaza là cảnh sát, còn mẹ anh là sáu người Ý ở Cairo. Anh lấy chứng chỉ sơ cấp từ Trường Maronite ở Quận Al-Zaher, và anh lấy chứng chỉ Tawjihi từ Trường Saint Mark của Pháp ở Alexandria. Tôi đã kết hôn hơn năm lần: bao gồm Tahia Carioca, Samia Gamal, Sabah trong hộ chiếu ngắn hạn có thời hạn hai tuần, và người em họ Nabila Suleiman Abaza, và sau lưng đứa con gái duy nhất của anh ta, người dẫn chương trình người Mỹ Barbara, người đã kết hôn với anh trai của ca sĩ Dalida, người đã làm Doppler cho ngôi sao, nhà khoa học Robert Taylor. Anh ấy đã làm việc như một người vẽ doppler cho siêu sao quốc tế Robert Taylor. Tham gia vào bộ phim Mười Điều Răn, do Cecil DeMille làm đạo diễn.

Từ tác phẩm của anh ấy

Liên kết bên ngoài

Rushdi Abaza là định danh cho Chương trình Freebase cho Kiến thức Miễn phí Rushdi Abaza, ID của hệ thống tài liệu đại học 0001 2137 0762 Số phân định tiêu chuẩn quốc tế Rushdi Abaza cho tên Rushdi Abaza là ID của Alcinema.com cho mọi người Rushdi Abaza tại cơ sở dữ liệu phim Rushdi Abaza là định danh của một người trên trang web của bộ phim Roshdy Abaza tại Cơ sở dữ liệu phim trên Internet Rushdi Abaza, ID của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCAuth) Roshdy Abaza, một định danh Tệp Cơ quan Quốc tế (VIAF) mặc định.