Ngày lực lượng vũ trang

Article

May 17, 2022

Ngày Lực lượng Vũ trang Ai Cập là một ngày lễ được tổ chức vào ngày 6 tháng 10 hàng năm, là ngày kỷ niệm cuộc chiến tháng 10 chống lại Israel, trong đó Ai Cập đã chiến thắng Israel trong cuộc chiến giải phóng Sinai và giành lại tất cả các vùng đất của mình.

Xem một cây vĩ cầm

Chiến tranh tháng Mười Đài tưởng niệm giải phóng Sinai

Nguồn