Chính quyền Luxor

Article

May 17, 2022

Chính quyền Luxor là một trong những chính quyền của Ai Cập kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2009, khi Tổng thống Hosni Mubarak của Ai Cập tuyên bố tách khỏi Chính quyền Qena.

Nguồn