Chính quyền Suez

Article

May 17, 2022

Thống đốc Suez, ở phía đông Đồng bằng ở Ai Cập, phía nam kênh đào Suez. Suez là một trong những thành phố quan trọng nhất của nó.

Xem một cây vĩ cầm

Các thống đốc của Ai Cập