Thống đốc Minya

Article

May 17, 2022

Minya là một phủ của Ai Cập ở Thượng Ai Cập, thủ đô của Minya là thành phố Minya. Tell el-Amarna là một trong những di tích quan trọng nhất của tỉnh. Thống đốc được chia thành chín trung tâm: Abu Qurqas kẻ thù Minya Bani Mazar Deir Mawas đập vỡ cờ lê Matti samalout com matai

Xem một cây vĩ cầm

Các thống đốc của Ai Cập