Thống đốc Thung lũng Mới

Article

May 17, 2022

Thung lũng Mới, một cơ quan quản lý của Ai Cập ở Sa mạc phía Tây từ năm 1961, thủ đô của nó là Kharga. Thung lũng Mới là một thuật ngữ tương đối mới đặc trưng cho một loạt vùng trũng ở sa mạc phía tây ở Ai Cập, bao gồm Kharga, Dakhla, Farafra và Bahariya. Tất cả chúng tạo thành một vùng bán thung lũng có diện tích khoảng 10 triệu mẫu Anh. Dự án khai thác đất trong nông nghiệp sử dụng nước ngầm.

Xem một cây vĩ cầm

Các thống đốc của Ai Cập lừa gạt lớn