Tỉnh Nam Sinai

Article

May 23, 2022

Nam Sinai là một thủ phủ của Ai Cập ở cực đông nam của Ai Cập. Thủ phủ của Nam Sinai là thành phố El-Tor.

Trung tâm Nam Sina

Abu Redis Abu Zenima Nuweiba dahab Ras Sidr Sharm El-Shaikh Saint Catherine giai đoạn

Xem một cây vĩ cầm

Các thống đốc của Ai Cập