Thống đốc Kafr Al sheikh

Article

May 17, 2022

Thống đốc Kafr El-Sheikh là một chính quyền xinh đẹp với một số lượng lớn các trung tâm và làng mạc, trong đó nổi tiếng nhất là Trung tâm Baltim, Trung tâm Desouk, Trung tâm Sidi Salem, và Thống đốc Kafr El-Sheikh chiếm một vị trí xuất sắc trong giáo dục và văn hóa vì nó được phân biệt bởi nó và cả trong nông nghiệp Nó tham gia vào một khối lượng lớn sản xuất gạo và bông ở Ai Cập. Nó là một trong những chính quyền lớn nhất sản xuất cá ở Ai Cập. Nó cũng được phân biệt bởi sự hiện diện của các thành phố lịch sử vì nó là thủ phủ của bang Pharaonic, Khasut (thành phố của Sakha bây giờ). Từ quan điểm hành chính, Thống đốc Kafr El-Sheikh được chia thành mười trung tâm: Trung tâm Kafr El-Sheikh Trung tâm Desouk Trung tâm Foh Trung tâm Motobas Trung tâm Riyadh Trung tâm Qilin Trung tâm Bella Trung tâm Al Hamoul Trung tâm Sidi Salem Trung tâm Baltim