Mourtada Mansour

Article

May 17, 2022

Mortada Ahmed Mohamed Mansour (17 tháng 6 năm 1952 -) là một luật sư và chính trị gia người Ai Cập, thành viên Hạ viện ở Ai Cập, chủ tịch Câu lạc bộ Zamalek và là một nhân vật chính trị và truyền thông gây tranh cãi.

Cuộc sống của anh ấy

Mortada Mansour sinh ngày 17 tháng 6 năm 1952 tại Giza.

Liên kết bên ngoài

Mortada Mansour là định danh của Chương trình Freebase cho Kiến thức Miễn phí Mortada Mansour, ID Facebook

Nguồn