Tiên tri ra đời

Article

May 17, 2022

Ngày sinh của Nhà tiên tri hay ngày sinh của Sứ giả là ngày mà Sứ giả của đạo Hồi, Muhammad bin Abdullah, được sinh ra, vào ngày 12 của Rabi 'al-Awwal theo quan điểm của người Sunni, hoặc ngày 17 của Rabi' al -Awwal theo quan điểm của người Shiite. Người Hồi giáo tổ chức lễ kỷ niệm này hàng năm ở một số quốc gia Hồi giáo, một số coi đây là một ngày lễ và một số nói rằng họ rất vui với sự ra đời của Nhà tiên tri của họ, Sứ giả của Thượng đế Muhammad bin Abdullah. Tiên tri được hát, và đồ ngọt được phục vụ, và chúng có thể ở dạng lễ kỷ niệm lớn, trong đó đồ trang trí được treo trên đường phố. Nhiều quốc gia trên thế giới coi dịp này là ngày lễ chính thức, như: Palestine, Iraq, Algeria, Morocco, Sudan, Syria, Egypt, Libya, Jordan, Tunisia, UAE, Kuwait, Sultanate of Oman và Yemen.

Xem một cây vĩ cầm

Mohammed Lịch Hijri

Liên kết bên ngoài

Địa điểm tổ chức sinh nhật của Nhà tiên tri Một cái nhìn lịch sử về lễ kỷ niệm ngày sinh của Khair Al-Barah

Nguồn