Hiiti

Article

May 17, 2022

Aite hay Haiti (tiếng Ayeti Creole: Ayiti phát âm: [ajiti]; tiếng Pháp: Haiti phát âm: [aiti]; chính thức: Cộng hòa Ayiti) là một quốc gia ở Trung Mỹ, lấy từ mũi phía tây của đảo Hispaniola. Diện tích của nó là khoảng 28.000 km2. Và hãy vượt qua nó 142 trong số các quốc gia về diện tích. Hệ thống chính quyền là chính thể cộng hòa. Quyền bầu cử dành cho mọi công dân là kẻ thù truyền kiếp của họ. Các ngôn ngữ chính thức bao gồm tiếng Ayte Creole và tiếng Pháp. Nó giành được độc lập từ Pháp vào ngày 1 tháng 1 năm 1804. Đơn vị tiền tệ của Gord.

trận động đất năm 2010

Một trận động đất rất mạnh đã xảy ra ở Haiti vào tháng 1 năm 2010, cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm nghìn nạn nhân, cùng với hàng nghìn người phải di dời. đã không kết thúc, và âm vang vẫn còn trong hơn hai tháng, nơi có sự kinh hoàng và sợ hãi. không tìm thấy bất cứ ai.

Nguồn

Liên kết bên ngoài

Bản đồ haiti