ARAFFA ngày

Article

May 18, 2022

Một ngày được xác định là một ngày quan trọng và thiêng liêng đối với người Hồi giáo, rơi vào ngày thứ chín của tháng Dhul-Hijjah. Trong đó, những người hành hương theo đạo Hồi đứng trên núi Arafah, đây được coi là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của lễ Hajj.Những người theo đạo Hồi không thực hiện nhịn ăn Hajj vào ngày này, những người hành hương không nhịn ăn, ngày này được coi là quan trọng và thiêng liêng đối với những người theo đạo Hồi vì họ tin rằng câu cuối cùng trong Kinh Qur'an và trong các cuốn sách thiêng liêng đã được tiết lộ vào ngày này, {Hôm nay tôi đã hoàn thiện tôn giáo của bạn cho bạn, và tôi đã hoàn thành ưu ái của tôi đối với bạn, và tôi đã chấp thuận Hồi giáo cho bạn. Hồi giáo là một tôn giáo như một tôn giáo.} Vì vậy, hôm nay là ngày của những kẻ ngoại đạo. Ngày thứ hai sau ngày được gọi là ngày thứ mười của Dhul-Hijjah, nó sẽ là Eid al-Adha. Ngày này được gọi là Ngày của Waqf ở Ai Cập.