Puerto Rico

Article

May 17, 2022

Puerto Rico là một nhóm các đảo ở Biển Caribe có tên chính thức là Thịnh vượng chung Puerto Rico.

Địa lý

Puerto Rico là một hòn đảo ở Caribe, với diện tích 9.104,0 km².

Chính trị

Thủ đô của nó là San Juan và sự cai trị của nó tuân theo Châu Mỹ.

Liên kết bên ngoài

Puerto Rico - Hình ảnh, bản ghi âm và video trên Wikimedia Commons (tiếng Anh) Puerto Rico trên Quora Cơ sở dữ liệu tệp tin nhận dạng cơ quan ảo quốc tế Puerto Rico (tiếng Anh) Định danh Puerto Rico Sơ đồ kiến ​​thức miễn phí Freebase (tiếng Anh) Mã định danh Puerto Rico cho cơ sở dữ liệu địa lý của Genomics (tiếng Anh) Thư viện Quốc hội Puerto Rico ID (tiếng Anh) Puerto Rico ID Maine đầu tiên (tiếng Anh) ID Puerto Rico trên OpenStreetMap (tiếng Anh) Mã định danh tệp điện tích hợp Puerto Rico (tiếng Anh)

Nguồn