13 tháng 5

Article

May 22, 2022

Ngày 13 tháng 5 là ngày thứ 133 (thứ 134 trong một năm nhuận) trong năm trong lịch Gregory. Nó có 222 ngày cho đến cuối năm.

cái chết

1916 - Shalom Elichim

Nguồn