14 tháng 5

Article

May 17, 2022

Ngày 14 tháng 5 là ngày thứ 134 (thứ 135 trong một năm nhuận) trong năm theo lịch Gregory. Và nó có 221 ngày cho đến cuối năm.

Trẻ sơ sinh

1928 - Ernesto Che Guevara

cái chết

1940 - Emma Goldman