2022

Article

May 22, 2022

Năm nay trùng với lịch Coptic và lịch Ai Cập 1738 (Coptic), 6263 (Ai Cập) Năm 2022 là một năm đơn giản trong lịch Gregory bắt đầu vào thứ Bảy, và đó là năm 2022 sau Công nguyên và năm 22 trong thế kỷ XXI và năm thứ ba trong thập kỷ 2020.

Liên kết bên ngoài

2022 - Các bản ghi hình ảnh, âm thanh và video trên Wikimedia Commons

Nguồn