25 tháng 4

Article

May 17, 2022

Ngày 25 tháng 4 là ngày thứ 115 (thứ 116 trong một năm nhuận) trong lịch Gregory. Và còn 240 ngày nữa là đến cuối năm.

Trẻ sơ sinh

1214 - Louis IX