Người soạn nhạc

Article

May 22, 2022

Nhà soạn nhạc là người sáng tác âm nhạc, tức là người tạo ra một tác phẩm bằng cách kết hợp hoặc kết hợp các yếu tố âm nhạc khác nhau. Một nhà soạn nhạc có thể viết bản nhạc bằng cách sử dụng một loại ký hiệu âm nhạc để họ hoặc những người khác có thể biểu diễn tác phẩm. Điều này phân biệt người sáng tác và nhạc sĩ ứng tác. Không phải tất cả các nhà soạn nhạc đều sử dụng ký hiệu bằng văn bản. Một nghệ sĩ biểu diễn hoặc một nhóm nhạc có thể lặp lại thành phần bộ nhớ sau khi nghe nó. Trong suốt lịch sử âm nhạc cổ điển, chức năng sáng tác nhạc rất đa dạng. Ban đầu, điều thực sự quan trọng là buổi biểu diễn âm nhạc. Các bản nhạc, hay bản in sau này ít được chú ý, và các nhạc sĩ thường sửa đổi tác phẩm của họ tại thời điểm trình diễn. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà soạn nhạc bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn rất chặt chẽ, mà người biểu diễn không thể bỏ qua nếu không có những lý lẽ xác đáng. Mặt khác, tiêu chí này trong một số trường hợp có thể được coi là rất thuần túy. Do đó, vai trò của nhà soạn nhạc ngày càng trở nên quan trọng, thường đi cùng với uy tín của ông với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Nếu trong thời kỳ chủ nghĩa cổ điển, nó ngày càng trở nên quan trọng, thì trong chủ nghĩa lãng mạn, nhà soạn nhạc đã trở thành một nhân vật gần như thần thoại, như trường hợp của Ludwig van Beethoven. Thuật ngữ nhà soạn nhạc được sử dụng rất đặc biệt trong âm nhạc cổ điển. Trong âm nhạc đại chúng, người sáng tác thường được gọi là tác giả hay cụ thể hơn là ca sĩ kiêm nhạc sĩ khi anh ta vừa là tác giả vừa là người biểu diễn các tác phẩm của mình.

Xem thêm

Âm nhạc chuyên nghiệp Danh sách các nhà soạn nhạc Các nhà soạn nhạc trong lịch sử âm nhạc Nhà soạn cờ

Tài liệu tham khảo