Đạo diễn phim

Article

May 22, 2022

Đạo diễn hoặc đạo diễn phim chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các bộ phim Việc xem xét công việc của một đạo diễn đã thay đổi trong suốt lịch sử điện ảnh. Ở Hollywood từ những năm 1930 đến những năm 1950, họ tuân theo hợp đồng của các nhà sản xuất và có rất ít chỗ để điều động, trong khi ngày nay họ thường được coi là những người tạo ra bộ phim thiết yếu. Công việc của một đạo diễn phim sử dụng tất cả các nguồn lực về con người, kỹ thuật, kịch tính và nghệ thuật, bao gồm: Xác định định hướng nghệ thuật chung Phân tích và diễn giải chương trình của phim (bảng phân cảnh) Hướng biểu diễn của các diễn viên từ cả quan điểm kỹ thuật (vị trí) và quan điểm kịch tính (cảm xúc thể hiện) Việc tổ chức và lựa chọn các kịch bản Hướng của các phương tiện kỹ thuật (chiếu sáng, đóng khung, v.v.) Chọn đội kỹ thuật và diễn viên (chỉ thỉnh thoảng) Giám sát công tác chuẩn bị sản xuất Chọn địa điểm, khung cảnh và thiết bị Chỉ đạo và giám sát việc lắp ráp, nhạc nền Xử lý phim đến bản sao cuối cùng.

Xem thêm

Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất Danh sách các đạo diễn phim Alan Smithee Hướng sân khấu Hướng (hình học)

Tài liệu tham khảo