Tổng thống Croatia

Article

May 22, 2022

Tổng thống Croatia là Nguyên thủ quốc gia của Cộng hòa Croatia. Croatia là một nền dân chủ nghị viện trong đó vai trò chính của tổng thống là người đứng đầu các lực lượng vũ trang và quan hệ ngoại giao với chính phủ Croatia. Nhiệm kỳ của ông được giới hạn trong hai cuộc bầu cử. Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Croatia (1945-1991) Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Croatia là nhà nước xã hội chủ nghĩa là một phần của Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư nay đã không còn tồn tại, tiền thân của Croatia hiện đại.

Người đứng đầu Hội đồng giải phóng nhân dân chống phát xít Croatia (ZAVNOH)

Vladimir Nazor (13 tháng 6 năm 1943 - 25 tháng 8 năm 1945)

Chủ tịch đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân

Vladimir Nazor (25 tháng 8 năm 1945 - 1949) Karlo-Gašpar Mrazović (15 tháng 10 năm 1949 - 1952) Vicko Krstulović (1952 - 2/1953)

Chủ tịch hội đồng nhân dân

Zlatan Sremec (tháng 2 - tháng 12 năm 1953) Vladimir Bakarić (tháng 12 năm 1953 - 1963) Ivan Krajačić (1963 - 1967) Jakov Blažević (1967 - 4/1974) Ivo Perišin (tháng 4 - 8 tháng 5 năm 1974)

Chủ tịch của Tổng thống

Jakov Blažević (8 tháng 5 năm 1974 - tháng 5 năm 1982) Marijan Cvetković (tháng 5 năm 1982 - tháng 5 năm 1983) Milutin Baltić (tháng 5 năm 1983 - 10 tháng 5 năm 1984) Jakša Petrić (10 tháng 5 năm 1984 - 10 tháng 5 năm 1985) Pero Car (10 tháng 5 - 20 tháng 11 năm 1985) Ema Derosi-Bjelajac (20 tháng 11 năm 1985 - 10 tháng 5 năm 1986) Ante Marković (10 tháng 5 năm 1986 - tháng 5 năm 1988) Ivo Latin (tháng 5 năm 1988 - 30 tháng 5 năm 1990)

Tổng thống của Cộng hòa Croatia (1991-nay)

Liên kết bên ngoài

Trang web của Tổng thống (tiếng Croatia)