Thủ tướng Bắc Ireland

Article

May 22, 2022

Thủ tướng của Bắc Ireland là người đứng đầu chính phủ và đại diện cho quốc gia này đã hợp nhất vào Vương quốc Anh. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2002 đến ngày 8 tháng 5 năm 2007, quyền tự trị bị đình chỉ, không có chính quyền, chủ yếu là do mâu thuẫn giữa Công giáo và Tin lành. Chức vụ này đã tồn tại từ ngày 1/7/1998. Thủ tướng của Bắc Ireland là Peter Robinson của Đảng Liên minh Dân chủ (DUP).

Danh sách các Thủ tướng (1998-nay)