Người Assyria

Article

May 22, 2022

Assyria (tiếng Tây Ban Nha: Asiria; tiếng Anh: Assyria) là một nền văn minh cổ đại ở Iraq.

Thư viện hình ảnh