BABYLON

Article

May 22, 2022

Babylonia là một bang Amorite ở vùng hạ Lưỡng Hà (thuộc miền nam Iraq hiện đại), với thủ đô là Lưỡng Hà.

Thư viện hình ảnh