Dagitabyan

Article

May 22, 2022

Máy tính là một máy điện tử nhận và truyền dữ liệu để chuyển đổi thành thông tin hữu ích. Máy tính rất hữu ích vì nó có rất nhiều thông tin. Nó được chia thành nhiều loại khác nhau, trong số đó có siêu máy tính, máy tính lớn, máy tính mini, máy tính siêu nhỏ, máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay và máy tính cầm tay.