Wikipedia: Anunsyo

Article

May 22, 2022

2014

Ngày 16 tháng 7: 1.000.000 bài báo, trong quá trình thực hiện bài báo về Silene capitata, được tạo bởi Lsjbot.

2013

Ngày 2 tháng 2: 100.000 bài báo, trong quá trình thực hiện bài báo về Spongosorites cavernicola, được tạo bởi Lsjbot.

2009

Ngày 2 tháng 9: 40.000 bài viết, về việc tạo ra bài báo về Le Vauroux * Ngày 2 tháng 9: 40.000 bài viết về xã le vauroux ở Pháp, được tạo bởi ุ ย [user ึ ต์ั ปึ (ป ผึ ป คึึึ ต ค ร ย: vargenau | vargenau]]. ค ฃึ xã ở Pháp, do Vargenau tạo ra. Ngày 9 tháng 5: 37.000 bài báo, đang được tạo thành bài viết ค รี ส) ู ฉ ๕ ศ ((, ณ ong một phần của thành phố Sancti Spíritus ở Cuba, do Harvzs tạo ra. Ngày 9 tháng 5: 500.000 lượt chỉnh sửa (edit), cho trang Auxon, Haute-Saône của Escarbot. 22:40 đầy đủ các bot chạy ở đây, Người dùng: Almabot thứ 40. Ngày 11 tháng 1: 36.000 bài báo, trong việc thực hiện bài báo về Plouhinec, xã Morbihan ở Pháp, do Vargenau tạo ra.

2008

Ngày 22 tháng 12: 2.000 người đăng ký. Cbuckley là người thứ hai. Ngày 30 tháng 9: 35.000 bài báo ở đây, trong quá trình thực hiện bài báo của Vicente Sotto. Ngày 29 tháng 9: Wikipedia này có 40.000 trang. Ngày 16 tháng 7: 1.000 người dùng đã đăng ký, Ulless là người thứ một nghìn. Ngày 7 tháng 6: 34.000 bài báo ở đây, do Jeneme sắp xếp tại các thành phố tự trị của Castilla y León, Tây Ban Nha. Ngày 25 tháng 5: 200.000 lần chỉnh sửa các trang. Ngày 15 tháng 3: 300 tệp (hình ảnh, v.v.) đã được gửi. Thứ 300 là "Hình ảnh: PalasyosaArsobisposaSugbo.jpg", được tải lên bởi Abastillas.

2007

Ngày 8 tháng 11: 400 cộng tác viên đã đăng ký cho Wikipedia tiếng Anh Tháng 9: Trả bài viết đã chọn về Trang đầu tiên Tháng 3: 30.000 bài báo Ngày 2 tháng 2: 20.000 bài báo

năm 2006

16.606 bài báo

2005

Tháng 12

27: 882 bài báo; bốn ngày đuổi 1.000 bài báo!

tháng 6

22: Wikipedia tiếng Anh được tạo ra.