Wikipedia: Ganghaan

Article

May 22, 2022

Cổng thông tin (cổng Wikipedia tiếng Anh) là các trang hoặc các trang đóng vai trò là "Trang Chính" của các chủ đề được phân loại hoặc lĩnh vực chủ đề. Nó được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hướng về nhiều chủ đề khác nhau; tương tự như Trang đầu tiên. Nói một cách đơn giản, các cổng đóng vai trò là điểm vào các bài viết trên Wikipedia. Cổng có thể được liên kết với một hoặc nhiều WikiProjects; không giống như WikiProjects, các cổng có sẵn cho người đọc và biên tập viên Wikipedia, cổng này giúp thúc đẩy các đóng góp và bài viết.

Xem thêm

Danh sách các cổng