Wikipedia: Người đóng góp

Article

May 22, 2022

Đây là danh sách những người đóng góp cho Wikipedia tiếng Anh. Danh sách này được lập từ sự quan sát của những người dùng lâu năm trên Wikipedia (bốn danh sách hàng đầu bên dưới). Thực tế là tên của bạn không được liệt kê ở đây không có nghĩa là bạn là một người đóng góp không xác định. Chỉ cần điền tên của bạn vào bên dưới! Nhưng nếu bạn không hoạt động (trở lại) trong một thời gian dài, chúng tôi sẽ xóa tên bạn khỏi danh sách. Bots không được bao gồm ở đây.

Danh sách cộng tác viên

Những người sáng lập

Đảo Bentong - không hoạt động từ năm 2008 Edgar S. Godin - bạn luôn không đăng nhập -in Harvzs - cũng là quản trị viên của wikipedia Winaray

Cộng tác viên tích cực

Pare Mo Vargenau Jordz Harvzsf Birdie Fagairolles 34 Pathoschild Wildernesswalker (tháng 1 năm 2022 - nay)

Xem thêm

tất cả các tài khoản đã đăng ký (tự động, bao gồm cả bot) Danh sách Wikipedias dựa trên số lượng thay đổi