Danh mục: Danh mục chính

Article

May 23, 2022

Danh mục chính là danh mục mặc định cho tất cả nội dung Wikipedia tiếng Séc. Nó chỉ nên chứa các danh mục con sau: Các bài báo theo chủ đề chứa các chuyên mục cơ bản theo chủ đề với các bài báo Danh mục theo bộ phận chứa các danh mục với các bài báo được chia theo tiêu chí phân chia Wikipedia: Cộng đồng chứa các trang và cổng cộng đồng trên Wikipedia tiếng Séc Wikipedia: Trợ giúp chứa các trang trợ giúp Wikipedia Wikipedia: Cơ quan quản lý chứa các trang dành cho việc quản lý Wikipedia tiếng Séc Các trang sau chứa thông tin hữu ích khác về các thể loại: Các danh mục được sử dụng nhiều nhất Danh mục không sử dụng Danh mục chưa được phân loại Thiếu danh mục Hình ảnh, âm thanh hoặc video trên Danh mục chính trên Wikimedia Commons