Bộ xương cổ tay

Article

May 27, 2022

Bộ xương cổ tay (Carpus) ở người gồm 8 xương xếp thành 2 hàng. Hàng xương gần đầu tiên khớp với xương cẳng tay, hàng xương xa thứ hai khớp với xương ống (ossa metacarpi). Tên của hàng xương gần đầu tiên tính từ phía ngón tay cái: hình thoi (cũng là hình thuyền, os scaphoideum), hình lưỡi liềm k. (Os lunatum), k. Hình tam giác (hình tam giác) (Os triquetrum), k. (Os pisiforme) Tên của hàng xương xa thứ hai tính từ phía ngón tay cái: hình thang k. (Os trapesium), hình thang k-nhỏ hơn hình thang (os trapesoideum), k mao mạch (os capitatum), k móc (os hamatum) Tất cả các xương đều khớp với nhau và điều này đảm bảo tính di động của lòng bàn tay (bàn tay).

Các bài viết liên quan

Cổ tay

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Hình ảnh, âm thanh hoặc video trên bộ xương cổ tay tại Wikimedia Commons