Óc

Article

May 23, 2022

Tiểu não (tiếng Latinh neurocranium) là một phần của hộp sọ bảo vệ não. Ở người, tiểu não lớn hơn phần mặt của hộp sọ (viscerocranium). Tỷ lệ này thậm chí còn rõ ràng hơn trong hộp sọ của trẻ sơ sinh. Cranium bao gồm một vòm sọ (calvaria) và một đế cranii. Khoang sọ bao gồm xương trán, hai xương đỉnh, xương chẩm và xương thái dương. Nền sọ sau đó là xương thái dương, xương hình nêm và khứu giác. Các xương liên kết với nhau bằng các đường nối.

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Hình ảnh, âm thanh hoặc video về não bộ trên Wikimedia Commons