Pavol Mešťan

Article

May 22, 2022

Pavol Mešťan (họ gốc Marmorstein [nguồn?]; 11 tháng 11 năm 1946 - 29 tháng 4 năm 2022) là một giáo viên ở Slovakia và là giám đốc Bảo tàng Văn hóa Do Thái ở Bratislava. Anh ấy học tiếng Slovak và lịch sử. Sau đó, ông làm việc tại Đại học Khoa học Ứng dụng KSS ở Bratislava, nơi ông nhận được học hàm giáo sư. Ông hiện đang làm việc tại Khoa Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Châu Âu, Khoa Nghệ thuật, Đại học Charles ở Nitra. [Nguồn?] Miroslav Kusý mô tả ông là người bình thường chính ở Slovakia.

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Danh sách các tác phẩm trong Danh mục Liên minh của Cộng hòa Séc, có tác giả hoặc chủ đề là Pavol Mešťan