Psotvární

Article

May 27, 2022

Caniformia là một đơn hàng con của Quái vật có trật tự, bao gồm nhiều loài thú "giống chó" khác nhau, chẳng hạn như chó, cáo, gấu, gấu bông, chồn, chồn hôi và gấu trúc nhỏ, và tất cả các loài chân kim (sư tử biển, hải cẩu và hải mã). Phân loài thú thứ hai là mèo (Feliformia).

Phân loại

Flynn và cộng sự. (2005) dựa trên dữ liệu phân tử đã biên soạn ra biểu đồ sau của răng nanh:

Liên kết

Tham khảo

Liên kết bên ngoài

Hình ảnh, âm thanh hoặc video về tác giả tại Wikimedia Commons Taxon Caniformia trong Wikidruz