Wikipedia: Hình ảnh trong tuần

Article

May 27, 2022

Hình ảnh của Tuần là một hình ảnh đã được xuất bản trên Trang Chính.

Hình ảnh tuần 18 năm 2022

Nhà hát kịch khu vực học thuật Donetsk, nơi có tòa nhà bị phá hủy vào tháng 3 năm 2022 trong trận Mariupol

Hình ảnh tiếp theo trong tuần

Lưu trữ - ảnh đã xuất hiện trên Trang chính trong quá khứ. Sẵn sàng - những bức ảnh sẽ xuất hiện trên Trang chính trong thời gian tới. Được thiết kế - hình ảnh để lựa chọn. Hình ảnh trên của Tuần có sự bảo trợ: Kacir (từ năm 2013) Xem thêm Bài báo trong tuần và Điểm du lịch.