Wikipedia: Thống kê

Article

May 17, 2022

Wikipedia so với các trang khác

Bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí Wikipedia hiện đã có lịch sử hai mươi hai năm và cũng là một phép so sánh về quy mô với các công trình tham khảo khác. Trang web Wikipedia - wikipedia.org - là một trong mười trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới, theo nghiên cứu của các công ty nghiên cứu thị trường Internet khác nhau như Alexa.com hoặc comScore. Kể từ đầu những năm 2010, nó đã có lúc tụt xuống từ vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng toàn cầu và từ cuối năm 2015 có lúc chỉ chiếm vị trí thứ bảy. Vào tháng 7 năm 2017, xếp hạng lại tăng lên vị trí thứ 5 trên toàn thế giới và duy trì ở đó cho đến năm 2019. Tiếp theo là sự sụt giảm nghiêm trọng xuống vị trí thứ 13 vào đầu năm 2021 và tăng trở lại lên vị trí thứ 9 vào tháng 4 năm 2022: Trên toàn thế giới, theo comScore: 2009: Tháng 6: Vị trí thứ 5 Trên toàn thế giới, theo Alexa.com: 2015: Tháng 2: Vị trí thứ 6; Tháng 12: Vị trí thứ 7 2016: Tháng 3: Vị trí thứ 7; Tháng 6: Vị trí thứ 6; Tháng 7: Vị trí thứ 7; Tháng 8: Vị trí thứ 7; Tháng 11: Vị trí thứ 6 2017: Tháng 1: Vị trí thứ 6; Tháng 4: hạng 5; Tháng 7: hạng 5; Tháng 12 năm 2017: Vị trí thứ 5 2018: Tháng 3: hạng 5; Tháng 5: vị trí thứ 5; Tháng 11: vị trí thứ 5; 2019: Tháng 5: Vị trí thứ 5 2021: Tháng 2: Vị trí thứ 13 2022: Tháng 4: Vị trí thứ 9 Trong khu vực nói tiếng Đức, Wikipedia cũng bị tụt lại phía sau ở cả Đức và Áo và chỉ có thể cải thiện vị trí của mình ở Thụy Sĩ. Alexa.com hiện đã đăng ký các số xếp hạng sau cho Wikipedia ở các quốc gia D-A-CH: Ở Đức, theo thông tin từ Alexa.com (hoặc 2011 từ Nielsen NetRatings): 2008: Tháng 11: Vị trí thứ 5 2011: Tháng 9: Vị trí thứ 7 2015: Tháng 2: Vị trí thứ 6; Tháng 12: Vị trí thứ 7 2016: Tháng 3: Vị trí thứ 7; Đầu đến giữa tháng 7: Vị trí thứ 8; Tháng 8: Vị trí thứ 7; Tháng 11: Vị trí thứ 7 2018: Tháng 3: Vị trí thứ 7; Tháng 5: vị trí thứ 7; Tháng 11: Vị trí thứ 7 2019: Tháng 5: Vị trí thứ 7 2021: Tháng 2: Vị trí thứ 7 2022: Tháng 4: Vị trí thứ 5 Tại Áo, theo Alexa.com: 2008: Tháng 11: Vị trí thứ 6 2014: Tháng 10: Vị trí thứ 7 2015: Tháng 12: Vị trí thứ 7 2016: Tháng 3: Vị trí thứ 6; Tháng 7: Vị trí thứ 7; Tháng 8: Vị trí thứ 6; Tháng 11: Vị trí thứ 6 2017: Tháng 1: Vị trí thứ 6; Tháng 4: Vị trí thứ 6; Tháng 7: Vị trí thứ 6; Tháng 12: Vị trí thứ 6 2018: Tháng 3: Vị trí thứ 6; Tháng 5: Vị trí thứ 6; Tháng 11: Vị trí thứ 6 2019: Tháng 5: Vị trí thứ 6 2021: Tháng 2: Vị trí thứ 6 2022: Tháng 4: Vị trí thứ 5 Ở Thụy Sĩ, theo Alexa.com: 2008: Tháng 11: Vị trí thứ 10 2014: Tháng 10: Vị trí thứ 6 2015: Tháng 12: Vị trí thứ 5 2016: Tháng 3: Vị trí thứ 6; Tháng 7: hạng 5; Tháng 8: hạng 5; Tháng 11: vị trí thứ 5 2017: Tháng 1: Vị trí thứ 5; Tháng 4: hạng 5; Tháng 7: hạng 5; Tháng 12: vị trí thứ 5 2018: Tháng 3: hạng 5; Tháng 5: vị trí thứ 5; Tháng 11: vị trí thứ 5 2019: Tháng 5: Vị trí thứ 5 2021: Tháng 2: Vị trí thứ 4 2022: Tháng 4: Vị trí thứ 5

So sánh các phiên bản Wikipedia ngôn ngữ khác nhau

Wikipedia tiếng Anh dẫn đầu danh sách Wikipedias có nhiều bài báo nhất. Tất cả các phiên bản ngôn ngữ có thể được tìm thấy trong danh sách của tất cả các Wikipedias. Wikistats 2 là tập lệnh hiện tại để đánh giá các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Wikistats là một tập lệnh đã ngừng hoạt động để đánh giá kết xuất Wikipedia SQL từ hơn 80 ngôn ngữ khác nhau và tạo ra số liệu thống kê mở rộng. Các sơ đồ và bảng biểu chỉ được cập nhật theo chu kỳ không thường xuyên. Trạng thái mới nhất là xuất bản ngày 31 tháng 1 năm 2019 từ SQL dump của ngày 31 tháng 12 năm 2018. Dựa trên tổng quan, tập lệnh cung cấp, cùng với những thứ khác, số liệu thống kê sử dụng hàng ngày, so sánh số lượng bài viết, số lượng đăng ký mới theo thời gian và đồ họa để phát triển tất cả hoặc Wikipedias toàn diện nhất. Ngoài những thứ khác, WikiStics cung cấp phân tích về các phiên bản ngôn ngữ được truy cập thường xuyên nhất và số lượng truy vấn tìm kiếm (EN: WP) (kho dữ liệu 8/2009 và 2016),

Thống kê trên Wikipedia

Thống kê cho Wikipedia tiếng Đức

Các thống kê ngắn bao gồm, trong số những thứ khác, bài báo, trang, biên tập hiện tại và số lượng người dùng của Wikipedia tiếng Đức. Thống kê gắn thẻ cho biết có bao nhiêu bài báo và tệp