Danh sách phụ nữ Bhutan Hai mươi20 vận động viên cricket quốc tế

Article

May 22, 2022

Đây là danh sách các phụ nữ Bhutan Twenty20 vận động viên cricket quốc tế. Twenty20 International là trận đấu cricket quốc tế giữa hai đội đại diện, mỗi đội đều có tư cách Twenty20 International, theo quyết định của Hội đồng Cricket Quốc tế (ICC). Twenty20 International được chơi theo luật của môn cricket Twenty20. Danh sách này bao gồm tất cả những người chơi đã chơi ít nhất một trận T20I và ban đầu được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện lần đầu. Khi có nhiều hơn một người chơi giành được giới hạn đầu tiên của họ trong cùng một trận đấu, những người chơi đó ban đầu được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái tại thời điểm ra mắt.

Phím

Người chơi

Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Tài liệu tham khảo