album phòng thu

Article

May 19, 2022

Album phòng thu là một album nhạc bao gồm tuyển tập các bài hát được ghi trong phòng thu. [1] Sự khác biệt giữa album phòng thu và album tổng hợp (cũng thường chứa các bài hát phòng thu), đó là album phòng thu bao gồm các bài hát mới được ghi lại. của nghệ sĩ, trong khi biên soạn chính xác các tài liệu đã xuất bản và đã được biết đến trước đó. Chúng thường không chứa các bản ghi âm hoặc bản phối lại trực tiếp, và nếu có, chúng thường xuất hiện dưới dạng các bản nhạc thưởng và tạo nên một phần nhỏ của album. [2] Đang được chuẩn bị, các album phòng thu chứa một số lượng lớn các bổ sung sản xuất, chẳng hạn như hiệu ứng âm thanh, âm thanh dàn nhạc, v.v. [3]

Xem thêm

Album nhạc Album tổng hợp (hoặc biên dịch) album chính thức album tưởng nhớ album video Nhạc phim gốc (O.S.T.) Bootleg (Không chính thức) hộp thu thập

Tài liệu tham khảo