Bác sĩ y khoa

Article

May 22, 2022

Doctor of Medicine (MD) từ tiếng Latinh Medicinæ Doctor có nghĩa là "Giáo sư Y khoa".

Hoa Kỳ và Canada

Đây là bằng cấp chuyên nghiệp đầu tiên (bằng cấp đủ tiêu chuẩn) ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và Canada, mặc dù việc đào tạo bắt đầu sau khi bạn đã kiếm được ít nhất 90 tín chỉ của công việc đại học.

Khối thịnh vượng chung của các quốc gia

Tại Vương quốc Anh và Úc, MD là một bằng tiến sĩ nghiên cứu học thuật cao tương tự như bằng Tiến sĩ. Ở Anh và nhiều quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, bằng cấp cử nhân y tế giống như Cử nhân Khoa học Y khoa, Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (MBBS hoặc BMBS hoặc MBCHB).

Xem thêm

Eurodoc - Hội đồng Châu Âu dành cho các ứng cử viên tiến sĩ và nhà nghiên cứu trẻ Bệnh viện Đại hoc Thuộc về y học GP