Cổng thông tin: Thiên văn học

Article

May 19, 2022

Thiên văn học (từ tiếng Latinh thiên vănĭa và tiếng Hy Lạp ἀστρονομία) là khoa học liên quan đến việc nghiên cứu các thiên thể của vũ trụ, bao gồm các hành tinh và vệ tinh của chúng, sao chổi và thiên thạch, các ngôi sao và vật chất giữa các vì sao, các hệ vật chất tối, các ngôi sao, khí , và bụi được gọi là thiên hà và cụm thiên hà; vì vậy ông nghiên cứu các chuyển động của chúng và các hiện tượng liên quan đến chúng. Việc đăng ký của họ và việc điều tra nguồn gốc của họ đến từ thông tin đến từ họ thông qua bức xạ điện từ bất kỳ phương tiện nào khác. Thiên văn học đã gắn liền với con người từ thời cổ đại và tất cả các nền văn minh đều có liên hệ với khoa học này. Các nhân vật như Aristotle, Tales of Miletus, Anaxagoras, Aristarchus of Samos, Hipparchus of Nicaea, Claudius Ptolemy, Hypatia of Alexandria, Nicholas Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens hoặc Edmund Halley là một trong số những người sùng bái nó.