Cưa mông

Article

May 19, 2022

Sierra La Culata là tên được đặt cho một trong hai dãy núi mà dãy núi Andean bị chia cắt khi nó đi qua phần trung tâm của khu vực Andean của Venezuela giữa các bang Mérida và Trujillo. Nó được bảo vệ bởi Vườn quốc gia Sierra de La Culata, bao phủ gần như toàn bộ. Sierra là nơi có một số đỉnh núi cao nhất trong cả nước.

Xem thêm

Páramo La Culata Sierra Nevada của Merida Vườn quốc gia Venezuela

Liên kết bên ngoài

Wikimedia Commons tổ chức một hạng mục truyền thông cho Sierra La Culata.