thời gian sâu

Article

May 22, 2022

Thời gian sâu là một khái niệm tương đương với thời gian địa chất. Thuật ngữ khoa học hiện đại lần đầu tiên được sử dụng vào thế kỷ 18 bởi nhà địa chất người Scotland James Hutton (1726–1797). [1] [2] Thuật ngữ này đã được sử dụng như một tham chiếu để thiết lập tuổi của Trái đất là 4,54 tỷ năm. [3] [4] Sự hiểu biết của Hutton về thuật ngữ "thời gian sâu sắc", theo cách nói của ông, có ý nghĩa quan trọng, về mặt triết học và khoa học. [5] [6] [7] Thuật ngữ này sau đó được Charles Lyell sử dụng trong Nguyên tắc địa chất của ông. (1830–1833). Theo một số nguồn, cuốn sách này là nguồn cảm hứng cho nhà tự nhiên học và nhà lý thuyết tiến hóa Charles Darwin trong các lý thuyết về sự tiến hóa của ông.

Phông chữ

Tài liệu tham khảo