Wikipedia: Cà phê

Article

May 22, 2022

Hướng dẫn sử dụng

Trang Café này chỉ hiển thị các liên kết đến các trang phụ. Đừng xem nó, vì nó không có ý nghĩa: các cuộc trò chuyện mới sẽ không xuất hiện dưới dạng những thay đổi giống nhau. Để làm cho các cuộc thảo luận mới xuất hiện trên danh sách theo dõi của bạn, hãy sử dụng nút dấu sao trắng (xem) trong phần tương ứng. Các cuộc thảo luận trong quá khứ được bot tự động lưu trữ và lưu trữ trên một trang con của mỗi phần của Café cho mỗi tháng trong năm. Ví dụ: tất cả các tương ứng với tháng 1 năm 2013 đều được sao chép và dán vào trang Wikipedia: Café / Portal / File / Policies / 2013/01.

Trang trợ giúp

Các trang phụ trợ

Thủ tục tạo wikiproject, đề xuất một wikiproject mới. Phapterator, để sắp xếp các chức năng mới của phần mềm MediaWIki. Wikimedia Meta-wiki, để xem các dự án Wikimedia khác.